Deltagerne i oktober 2014
 
Deltagerne i dette genoplivede kortræf var:
 
 
Københavns Politi Sangkor (dir. Martin Pedersen),
Hundigekoret (dir. Tina Lohmann Larsen),
Musica Viva (dir. Martin Granau),
Glostrup Musikor (dir. Signe Galting), Gundsøkoret (dir. Bente Hanke) og
Glostrup Sangforenings Mandskor (dir. Ole Jørgensen).

Indbydelse

Indbydelse for 2019 Kortræf i bethesda       Link til PDF
 
 
 Kære deltagere
I år bliver bordene opstillet anderledes end sidste år.
Som vist på tegningen i sildebens-opstilling.
Flyglet kan flyttes hen på midten.
Hvert kor vil få tildelt sine faste pladser iht tilmeldte sangere.
Bag i salen vil der blive opstillet stolerækker til publikum.

Der serveres kaffe / the og småkager.

Der er i år, efter utallige opfordringer, indlagt en pause på ½ time, således at korene får lejlighed til at tale med hinanden.

Ved indgangen vil programmer og tegning med korets pladser blive udleveret

mange hilsner og på gensyn
Hans Lindberg
GS formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle interesserede kor er velkomne; skulle I ikke har fået en indbydelse så 
hold jer ikke tilbage men kontakt vores formand Hans Lindberg.
 
Vi ser frem til at så mange som muligt kommer og synger for hinanden
og publikum.
Webmaster, Jan Friberg Knudsen